wtorek, 24 listopada 2020

DZIEŃ ŻYCZLIWOŚCI W NASZEJ SZKOLE

 

Zachęcamy do przeczytania ciekawych refleksji
na temat życzliwości napisanych przez naszych uczniów.

 

Życzliwość rozumiem jako:
uprzejme zwracanie się do osób starszych,
wypowiadanie się w stosowny sposób w miejscach publicznych,
bezinteresowne pomaganie wszystkim, którzy potrzebują pomocy,
zachowywanie się tak, jak przystało na osoby z dobrego domu,
bezstronne rozwiązywanie sporów międzyludzkich.
Eliasz  kl. 3B

 

Życzliwość – duchowo-moralna cecha osoby,
wyrażająca rozsądek, współczucie jednej osoby dla drugiej;
jest to zdolność  do radowania się z cudzego sukcesu, czyjegoś szczęścia, czyjejś radości;
brak zazdrości, mściwości i obojętności wobec ludzi;
to umiejętność wybaczania błędów innych ludzi, cierpliwość wobec ludzkich wad.
Andrii  kl. 3B

Moim zdaniem życzliwym możemy nazwać osobę, która nas nie zawiodła, możemy na niej polegać, zwierzać się i ufać. To osoba, która pomaga z własnej chęci i dba o potrzeby innych. Bycie życzliwym to więcej niż bycie miłym. Jest to taka postawa, która pomaga innym ludziom pozostać w dobrostanie duchowym.
Michał   kl. 1E

Życzliwość – cecha kogoś, kto jest chętny do bezinteresownej pomocy innym osobom
w potrzebie.
Jest to też bycie miłym dla innych i szanowanie każdego,
czyli ogólnie bycie przyjaznym i miłym dla wszystkich.
Marcel  kl. 4B

Według mnie życzliwa osoba to taka, która m.in. nas nie zawodzi, pomaga, okazuje wsparcie z własnej woli, ale nie musi to być nic wielkiego, ponieważ czasem życzliwością jest zwykłe porozmawianie z osobą, która potrzebowałaby takiej rozmowy. Życzliwością według mnie mogłoby być nawet zwykłe pocieszenie osoby, której jest źle.
Adam  kl. 1E

Życzliwość to praktyczny sposób wyrażania naszej troskliwości. To miłe, szczere słowa.
To nasza przyjazna postawa. To ciepło w spojrzeniu. To serdeczny uśmiech.
Szukajmy więc okazji do wyrażania tego uczucia zarówno dla siebie, jak  i dla drugiego człowieka. Nawet drobne wyrazy życzliwości umilają nam życie i zapadają w pamięć. Wpływają na atmosferę
i jakość naszych relacji. Przychodzą mi na myśl przejawy dobroci nieznanych mi ludzi.
a długo zostaną w mojej pamięci.
Marcin  kl. 1E

Życzliwość to życie w prawdzie i szczerości oraz szczęściu w stosunku do siebie i innych ludzi.
W tym wszystkim na pewno pomaga życzliwość. Wystarczy jeden uśmiech, dobre słowo, a czasami ustąpienie miejsca w autobusie. Wtedy robimy dobry uczynek, ale także ludzie nie patrzą na nas
jak na kogoś, komu nie można zaufać.
Paweł  kl. 1C

Życzliwość jest to szanowanie innych, bycie miłym dla innych, pomaganie starszym.
Franek  kl 1E

 

Życzliwość jest zupełnie czymś innym niż bycie miłym. Życzliwość to jest chęć bezinteresownego pomagania innym, angażowanie się w to i gotowość do działania, gdy jest taka potrzeba, niekoniecznie dla swojego dobra, ale dla dobra innych. Jest to pozytywna cecha u człowieka, przyjazne usposobienie
i wyraz jego przyjaznych uczuć wobec drugiej osoby. Życzliwości nie da się nauczyć, tak jak bycia miłym. Człowiek życzliwy najczęściej swoją postawą emanuje pozytywną energią, a nawet przyciąga ludzi do siebie. Życzliwość może wynikać z tego, że chce się pomagać innym, lub z tego, że samemu się doświadczyło tej życzliwości i przemówiła do danej osoby.
Dominik 2Y

Człowiek życzliwy to osoba, która jest miła dla innych ludzi, pomaga im, cieszy się ich szczęściem,
a także wspiera ich w trudnych chwilach. Troszczy się o dobro najbliższych, rodziny, przyjaciół, znajomych. Najprostszym przykładem życzliwości może być życzenie naszym najbliższym miłego dnia czy otwarcie drzwi pani z wózkiem, aby łatwiej było jej wejść. Życzliwość jest dobra również dla nas samych, ponieważ łagodzi złość, wycisza emocje, koi smutek, rozładowuje stres, czyni łagodniejszym
i otwartym na innych ludzi.
Mateusz kl. 3C

Życzliwość to przyjazne nastawienie wobec innych ludzi. Osoba życzliwa bezinteresownie pomaga innym, nie zachowuje się w sposób nachalny bądź niestosowny oraz respektuje zasady kultury osobistej. Okazuje szacunek oraz przyjacielskie nastawienie wobec innych, niezależnie od ich poglądów oraz chętnie pomaga.                                                                                                                  Adam kl. 1B

Dzień Życzliwości w Polsce obchodzimy 21XI. W tym dniu organizowane akcje mają na celu wywołać uśmiech na twarzach ludzi i zachęcić nas do  życzliwości wobec innych osób.
W tym dniu myślimy,  jak czynić dobro na różnych płaszczyznach. Co oznacza być życzliwym?
Przede wszystkim to być uważnym, wrażliwym i otwartym na drugiego człowieka.
Pamiętajcie – kiedy dajemy coś z siebie, nasze dobro wraca do nas razy dwa.
Pamiętajcie też - że warto być życzliwym każdego dnia, nie tylko raz w roku.
Pamiętajcie także - że bycie życzliwym wywołuje u drugiej osoby uśmiech na twarzy,
a dzięki temu my czujemy się lepiej.
Damian 1B

Współczesne słowniki języka polskiego życzliwość definiują jako „cechę kogoś,
kto lubi innych ludzi, chce ich dobra i gotów jest działać w tym celu, aby działo im się dobrze”.
To „sprzyjanie komuś, przychylność”.
Marcel 2Y